Aanvullingen?

Ik realiseer mij, dat nog niet alle Drentse smeden genoemd zijn. Ook begin-en eindjaren ontbreken vaak.

Heeft u aanvullingen of foto's?

Stuurt u die s.v.p. aan onderstaand adres, bij voorkeur via email.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Luuk Vredeveld

Juliana van Stolbergstraat 5, 7009 bc Doetinchem