Waar staan nog travaljes in Drenthe?

Veel smederijen/smeden beschikten over een travalje (hoefstal of noodstal). Jammer dat er in Drenthe nog maar enkelen bewaard zijn gebleven. Zo staat er nog een voor de smederij (De Zweetdruppel) in Orvelte. In Wittelte staat er nog een achter de smederij van Kloeze en in Dwingeloo nog voor de oude smederij van Knijpstra (Drift 22)

Wie weet er nog meer ?

In Zeeland staan er nog veel, waarschijnlijk nodig voor de "Belgen".

Zie www.travalje.eu

Dwingeloo - Drift 22

Dwingeloo - van dichtbij

Wittelte. Achter smederij Kloeze. Bron: Geke Kloeze.

Zo ziet de noodstal er nu uit in Wittelte.