Waar staan nog travailles in Drenthe?

Veel smederijen/smeden beschikten over een travalje (hoefstal of noodstal). Jammer dat er nog maar enkele bewaard zijn gebleven. Zo staat er nog een voor de smederij (De Zweetdruppel) in Orvelte. In Wittelte staat er nog een achter de smederij van Kloeze en in Dwingeloo nog voor de oude smederij van Knijpstra (Drift 22)

Wie weet er nog meer ?

Dwingeloo - Drift 22

Wittelte. Achter smederij Kloeze. Bron: Geke Kloeze.